اطلاعیه ها و اخبار

دانشگاه پيام نور واحد رينه لاريجان

مدارک مورد نياز براي ثبت نام وروديهاي سال تحصيلي 90-89 :

خواهران

برادران

1.       6 قطعه عکس 4×3

2.      اصل و تصوير ديپلم 2 برگ

3.     اصل و تصوير پيش دانشگاهي 2 برگ

4.     اصل و تصوير ريزنمرات سه ساله متوسطه 2 برگ

5.     اصل و تصوير ريز نمرات پيش دانشگاهي 2 برگ

6.     اصل و تصوير شناسنامه  از تمام صفحات 2 برگ

7.     اصل و تصوير کارت ملي پشت و رو 2 برگ

8.     تاييديه تحصيلي (با  ارائه يک برگ کپي از مدرک پيش دانشگاهي به اداره پست اقدام فرمائيد.)

1.       12 قطعه عکس 4×3

2.      اصل و تصوير ديپلم 2 برگ

3.     اصل و تصوير پيش دانشگاهي 2 برگ

4.     اصل و تصوير ريزنمرات سه ساله متوسطه 2 برگ

5.     اصل و تصوير ريز نمرات پيش دانشگاهي 2 برگ

6.     اصل و تصوير شناسنامه  از تمام صفحات 2 برگ

7.     اصل و تصوير کارت ملي پشت و رو 2 برگ

8.     اصل و تصوير پايان خدمت يا معافيت

9.      تاييديه تحصيلي (با  ارائه يک برگ کپي از مدرک پيش دانشگاهي به اداره پست اقدام فرمائيد.)

 

زمان ثبت نام:

فراگير:

از 21/06/89 الي 25/06/89

سراسري:

از 27/06/89 الي 31/06/89

reg.pnu.ac.ir

سايت گلستان: انتخاب واحد- مشاهده نمره- مرخصي تحصيلي و...

www.pnu.ac.ir

سايت پورتال: مشاهده ارائه دروس و وضعيت منابع دروس در لينک (دانشجو) و...

rpnu.blogfa.com

وبلاگ دانشگاه پيام نور رينه: مشاهده اخبار و اطلاعيه ها برنامه هاي کلاسي ترم- تاريخ امتحان ميان ترم و...

frpn.blogfa.com

وبلاگ فارغ التحصيلان دانشگاه پيام نور رينه: مشاهده مراحل فارغ التحصيلي- مدارک لازم جهت فارغ التحصيلي و...

شماره تلفن آموزش :

01223253081